Novinka

23.03.2014
modelařina je dřina 2014 (aeromodelling is hard work)

Na povolení města došlo v areálu Modelklubu Hradec Králové k prořezu stromů napadených houbou, popřípadě skácení stromů zasažených a poškozených bleskem. Tato akce byla nezbytná k zajištění bezpečnosti v našem areálu.

Několik fotek z celé akce k vidění v naší galerii.

modelařina to je dřina (aeromodelling is hard work)

Návrat
Řád a provoz letišťe Stoletá:
Modelářský stadion Modelklubu Hradec Králové sestává ze tří asfaltových kruhů, oplocených plotem z pletiva, příjezdné asfaltové silnice, přilehlých tří budov a travnatých ploch. Celý areál je pak obehnán pletivovým plotem, vyjma východní strany, kde hranici tvoří ochranný protipovodňový val.
Pro bezpečnost osob, pohybujících se v prostoru modelářského stadionu, se v souladu se zákonem „ O podpoře sportu č 274/2008 Sb.“ vydávají tato pravidla:
1. Oplocené asfaltové kruhy ...
více