Novinka

16.04.2014
World Cup 2014

Aero Club of Czech Republic, Association of 

Modellers  of  Czech  Republic,

Modelklub Hradec Kralove and

the City of Hradec Kralove

INVITE  YOU  TO

2014 WORLD CUP

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic,
Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

INVITE YOU TO
2014 WORLD CUP
Open International Contest No5F2A C/L Speed Models
F2B C/L Aerobatics Models
F2C C/LTeam Racer

17. – 18. MAY 2014

Model Flight Stadium of the Modelklub
Hradec Kralove

Place of competition/ místo soutěže: Model flight stadium of the Modelklub Hradec Kralove
Category/Kategorie: F2A, F2B, F2C Control Line Circular Flight
Qualification/Kvalifikace: F2A, F2B, F2C - all competitors must have valid licence FAI
for the year 2014

Contest director/ředitel soutěže: Ing.Jiri Pavlicek
Address: Tel/fax: ++420 49 544 1574
Puskinova 1213 E-mail: pavlicek@bet-nechanice.cz
500 02 Hradec Kralove

Czech Republic

Secretary/tajemník: Jaroslav Safler
Address:
Na Struzce 531
500 02 Hradec Kralove
Czech Republic

FAI jury: Ing.Evžen SOUČEK - Czech Republic
Jindřich SAMEK - Czech Republic
Udo KIEL - Germany

F2B


F2B Cheef circle and starter Jiří PROUZA . - Czech Republic
F2B Technical check Josef RADOŠ - Czech Republic
Jan PROUZA jun. - Czech Republic
F2B judge Pavol BARBARIČ - Slovakia
Vladislav MATAL - Czech Republic
Ing.Rostislav ROZBORIL - Czech Republic


F2A


F2A Cheef circle and starter Ing.Tomek - Czech Republic
F2A Technical check Josef PIKORA , - Czech Republic
Jiří PROUZA jun - Czech Republic
F2A judge Jiri SIMACEK - Czech Republic
Jan MELIK - Czech Republic
Miloš OBROVSKÝ - Czech Republic
Fuel for F2A-speed: provided by organizers.PROGRAM F2A- 3 ROUNDS

F2CF2C judge Marek BRACIAK - Poland
Jaroslav ŠAFLER - Czech Republic
Vladimír TOMEK - Czech RepublicPC Center, results Ing.David HENZL

Refreshment external KOPECKY, klub chovatelu

Modelklub Hradec Kralove E-mail: jiri-pavlicek@seznam.cz , pavlicek@bet-nechanice.cz
,
Entry Fees: 20,-EUR senior (520,-CZK)
5,-EUR junior (130,-CZK)
paid together with the registration / splatno při registraci

Protests: All protests must be submitted in writing to the contest director
and shall be accompanied by the deposit fee. The fee is equal
to 35 Euro. The deposit is returned only if the protest is
upheld.
Všechny protesty musí být předloženy písemně řediteli
soutěže a musí být spojeny se složením poplatku. Výše
poplatku se rovná 35 Euro. Složený poplatek se vrací, jen
když je protest přijat.PROGRAM
Friday, May 16.2014
12.00 – 19.00 registration procedure and models checking/ registrace a přejímka modelu
12.00 – 18.00 training/ trening

Saturday, May 17.2014
7.00 – 8,00 registration procedure and models checking/ registrace a přejímka modelu
8.00 – 8,15 program in details / nástup soutěžících a program v detailu

  

F2A place
8.30 – 11.00 F2A 1st contest flights/ 1. soutěžní let
13.00 – 16.00 F2A 2nd contest flights/ 2.soutěžní let

F2B place
8.30 – 11.30 F2B contest flights 1st round/ soutěžní let 1.kolo
13.30 – 16.30 F2B contest flights 2nd round/ soutěžní let 2.kolo

F2C place
10.00 – 11.30 F2C 1st round/ soutěžní let 1.kolo
13.30 – 15.00 F2C 2nd round/ soutěžní let 2.kolo
15.30 – 17.00 F2C semifinal/ finále

20.00 Party (10,- EUR, 250 Kč)


Sunday, May 18.2014

F2A place
9.00 – 12.00 F2A 3st contest flights / 3.soutěžní let

F2B place
8.30 – 11.30 F2B contest flights 3st round/ soutěžní lety 3.kolo

F2C place
11.00 - 12.00 F2C final/finále


13.00 – 14.00 results announcement F2A, F2B, F2C

Organization instructions / Organizační pokyny

Accomodation of Judge / Ubytování rozhodčích … organizer shall individually/
organizátor oznámí individuelně


The organizators wish to all participants of the competition good luck and the
best sport performance !
Organizátoři přejí všem účastníkům soutěže mnoho štěstí a nejlepší sportovní
výsledky !


This Contest was supported by City of Hradec Kralove
SOUTĚŽ JE POŘÁDÁNA S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

MODEL FLIGHT STADIUM OF THE MODELKLUB
HRADEC KRALOVE
GPS 50°12´46.242“ N, 15°51´42.144“ E

HRADEC KRALOVE E11 – OSTRAVA

APPLICATION
PŘIHLÁŠKA
for the 2014 WORLD CUP F2A, F2B, F2C on
May 17. to 18. 2014 et Hradec Kralove

I am registering for competition in following categories / Přihlašuji se do soutěže v
následujících kategoriích:

Name …………………
Surname …………………
Date of birth …………………
No.license FAI …………………
Adress …………………
Tel, fax, e-mail …………………

Category F2A F2B F2C


Note:
For category F2C team racer deadline for applications is 05/02/2014. Number of
teams F2C is at least 6 teams, payment of fee 20 EUR a bank account.
Modelklub the account number (IBAN): CZ04 0800 0000 0010 8030 8359
bank code (BIC): GIBACZPX
the text for the recipient name of the payer.
When the eventual abolition of the category entry fee will be refunded.

/ Poznámka:
Pro kategorii F2C týmové modely je uzávěrka přihlášek 2.5.2014. Počet týmů F2C je
minimálně 6 týmů, úhrada startovného 20 EUR na bankovní účet.
Modelklub má číslo účtu pro platby tuzemské 1080308359, kód banky 0800, do
textu pro příjemce uveďte jméno plátce.
Pro platbu v cizí měně:
Modelklub č.účtu (IBAN): CZ04 0800 0000 0010 8030 8359
bank code (BIC): GIBACZPX

Při eventuelním zrušení kategorie bude startovné vráceno.

Návrat
Řád a provoz letišťe Stoletá:
Modelářský stadion Modelklubu Hradec Králové sestává ze tří asfaltových kruhů, oplocených plotem z pletiva, příjezdné asfaltové silnice, přilehlých tří budov a travnatých ploch. Celý areál je pak obehnán pletivovým plotem, vyjma východní strany, kde hranici tvoří ochranný protipovodňový val.
Pro bezpečnost osob, pohybujících se v prostoru modelářského stadionu, se v souladu se zákonem „ O podpoře sportu č 274/2008 Sb.“ vydávají tato pravidla:
1. Oplocené asfaltové kruhy ...
více