Novinka

13.07.2015
Fotky ze soustředění mládeže a reprezentace ČR
Již v naší galerii k vidění.

Prohlížejte...;)

http://www.modelklubhk.cz/index.php?mact=Gallery,m6e73e,default,1&m6e73edir=Soustredeni-HK-2015%2F&m6e73ereturnid=60&page=60

Návrat
Řád a provoz letišťe Stoletá:
Modelářský stadion Modelklubu Hradec Králové sestává ze tří asfaltových kruhů, oplocených plotem z pletiva, příjezdné asfaltové silnice, přilehlých tří budov a travnatých ploch. Celý areál je pak obehnán pletivovým plotem, vyjma východní strany, kde hranici tvoří ochranný protipovodňový val.
Pro bezpečnost osob, pohybujících se v prostoru modelářského stadionu, se v souladu se zákonem „ O podpoře sportu č 274/2008 Sb.“ vydávají tato pravidla:
1. Oplocené asfaltové kruhy ...
více