Novinka

09.05.2016
Otvírání studánek 7.5.2016

Dne 7.5.2016 Modelklub Hradec Králové

zahájil

první soutěží na modelářském stadiónu

Stoletá

letošní sezónu.

V naší galerii naleznete fotky z první

letošní

soutěže kterou Modelklub Hradec Králové

pořádal dne 7.5.2016.

 

V sekci výsledky pak naleznete jak to dopadlo..:-)

 

Návrat
Řád a provoz letišťe Stoletá:
Modelářský stadion Modelklubu Hradec Králové sestává ze tří asfaltových kruhů, oplocených plotem z pletiva, příjezdné asfaltové silnice, přilehlých tří budov a travnatých ploch. Celý areál je pak obehnán pletivovým plotem, vyjma východní strany, kde hranici tvoří ochranný protipovodňový val.
Pro bezpečnost osob, pohybujících se v prostoru modelářského stadionu, se v souladu se zákonem „ O podpoře sportu č 274/2008 Sb.“ vydávají tato pravidla:
1. Oplocené asfaltové kruhy ...
více