Novinka

22.04.2019
Smutná zpráva

Smutná zpráva

Dne 14.4.2019 nás na vždy opustil dloholetý člen našeho modelářského klubu Jaroslav Šafler.

Jarda se zasloužil o výchovu nejednoho mladého modeláře, byl úspěšným reprezentantem ČR v kategorii F2C.

Ať mu to tam nahoře dobře létá.

Návrat
Řád a provoz letišťe Stoletá:
Modelářský stadion Modelklubu Hradec Králové sestává ze tří asfaltových kruhů, oplocených plotem z pletiva, příjezdné asfaltové silnice, přilehlých tří budov a travnatých ploch. Celý areál je pak obehnán pletivovým plotem, vyjma východní strany, kde hranici tvoří ochranný protipovodňový val.
Pro bezpečnost osob, pohybujících se v prostoru modelářského stadionu, se v souladu se zákonem „ O podpoře sportu č 274/2008 Sb.“ vydávají tato pravidla:
1. Oplocené asfaltové kruhy ...
více